Новая инициатива парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии
. © 

Новая инициатива парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარედ კახა კუჭავა

Инициатива, касающаяся проблем загрязнения воздуха в Тбилиси, представлена в парламенте Грузии впервые. Она будет внедрена в пилотном режиме и станет эффективным механизмом для того, чтобы парламент осуществил функцию надзора.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в Тбилиси комитет представит исполнительным ведомствам инструкции и рекомендации, а также проконтролирует, как они будут исполнены.

Для комитетского исследования создана группа из 15 депутатов, как от правящей партии, так и от оппозиции.

В рамках рабочей группы члены комитета ознакомятся с подтвержденной позицией всех заинтересованных сторон.

Подтвержденная позиция подразумевает: подкрепленный доказательствами и фактами документ, в котором будут приведены те обстоятельства, которые непосредственно влияют на состояние атмосферного воздуха в Тбилиси. Документ должен быть составлен с соблюдением заранее определенных технических условий и представлен в письменной форме.

В конце марта Службы государственного аудита Грузии опубликовала отчет, в котором говорится, что в Тбилиси надлежащим образом не соблюдают экологические нормы и не следят за качеством воздуха.

Воздух в Тбилиси загрязнен выхлопами автотранспорта, так как в стране пока нет обязательного техосмотра автомобилей. Кроме того, патрульная полиция уделяет недостаточно внимания нарушению норм выбросов вредных веществ автомобилями, что представляет собой административно наказуемое действие, сказано в документе.

Исследование показало, что в 2017 году доля озона в воздухе в столице Грузии превысила норму на 167%, диоксида серы — на 155% а углекислого газа — на 122%.

Самым загрязненным воздух оказался в контрольной точке на проспекте Церетели.

Служба государственного аудита призвала власти Грузии исправить погрешности в законодательстве – четко определить стандарты качества воздуха и расширить понятие загрязнения.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ახალი ინიციატივა – „საკომიტეტო მოკვლევა თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ“ დღეიდან იწყება.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ინფორმაციით, ახალი ინიციატივა, რომელიც ჰაერის დაბინძურების პრობლემას შეეხება, საპარლამენტო ცხოვრებაში სიახლეა,  რომელიც პირველად საპილოტე რეჟიმში დაინერგა და ეფექტური მექანიზმია, რათა პარლამენტმა ზედამხედველობის ფუნქცია განახორციელოს.

საკომიტეტო მოკვლევის შედეგად შემუშავდება ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა.

თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, კომიტეტი აღმასრულებელ უწყებებს ინსტრუქციებს და რეკომენდაციებს წარუდგენს და მათ შესრულებაზე საპარლამენტო კონტროლს განახორციელებს .

საკომიტეტო მოკვლევისთვის 15 წევრიანი სამუშაო ჯგუფი იქმნება.

სამუშაო ჯგუფის წევრები არიან: კახაბერ კუჭავა, მამუკა მდინარაძე, გიორგი ხატიძე, ლევან კობერიძე, დავით სონღულაშვილი, გოგი მეშველიანი, სულხან მახათაძე, ნინო წილოსანი, ნინო გოგუაძე, გია გაჩეჩელაძე, გუგული მაღრაძე, ელენე ხოშტარია, სერგი კაპანაძე, თინათინ ბოკუჩავა და ემზარ კვიციანი.

სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში კომიტეტის წევრები გაეცნობიან ყველა დაინტერესებული მხარის მიერ, წერილობითი ფორმით მოწოდებულ დადასტურებულ პოზიციას.

დადასტურებული პოზიცია გულისხმობს: წინასწარ განსაზღვრული ტექნიკური პირობების დაცვით (TOR), წერილობითი ფორმით, მტკიცებულებებით და ფაქტებით გამყარებულ დოკუმენტს, სადაც იქნება მოყვანილი ის გარემოებები, რომლებიც უშუალო ზეგავლენას ახდენენ თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე . პოზიციების მიღება დღეიდან იწყება და პირველ ივნისამდე გაგრძელდება.