Грузинское народное медицинское знание объявлена памятником культурного наследия
. © 

Грузинское народное медицинское знание объявлено памятником культурного наследия

 Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии присвоило статус памятника нематериальной культуры страны «Грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения».

Приказ об этом от имени Национального агентства по охране культурного наследия Грузии опубликован на официальном сайте Законодательного вестника страны.

«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия объекту нематериального культурного наследия — «Грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения», — говорится в приказе.

Как отмечается в документе, приказ может быть обжалован заинтересованной стороной в министерстве культуры и охраны памятников Грузии в течение одного месяца после официального ознакомления.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии поручило информационным системам и юридическим службам отобразить указанный объект в государственном реестре памятников и содействовать размещению данных о памятнике на сайте министерства культуры и охраны памятников Грузии.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Присоединившееся к конвенции с 2008 года, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры своей страны.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის

ბრძანება №02/9

2017 წლის 16 აგვისტო

ქ. თბილისი

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტისათვის – „ ქართული ხალხური სამედიცინო ცოდნა და მისი გამოყენების ტრადიციები“ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე, 53-ე მუხლების, ,,კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული 2015 წლის 30 ოქტომბრის  02 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. მიენიჭოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს – „ ქართული ხალხური სამედიცინო ცოდნა და მისი გამოყენების ტრადიციები“.

2. დაევალოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურს ამ ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებული ობიექტის მონაცემების ძეგლთა სახელმწიფო რეესტრში ასახვა.

3. დაევალოს სააგენტოს იურიდიულ სამსახურს ამ ბრძანების ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში ამ ბრძანების პირველ პუნქტშიმითითებული ობიექტის მონაცემების კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინტერნეტგვერდზე ასახვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიების განხორციელება ;

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში (მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპირის ქუჩა  4 ).

გენერალური დირექტორის

მოვალეობის შემსრულებელი                                   პაატა გაფრინდაშვილი