отправил в парламент замечания
. © 

Президент Грузии наложил вето о внесении поправок в закон «Об общих судах»

საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა პრეზიდენტს ხელმოსაწერად 10 იანვარს გადაუგზავნაგიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ეს კანონთა პაკეტი მოიცავს ნორმებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მიუკერძოებელი სასამართლოსა და ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის პრინციპებს. „ამ პაკეტისა და საერთოდ, სასამართლო სისტემის რეფორმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მე გადავწყვიტე, რომ გამოვიყენო კონსტიტუციური უფლება და ვთავაზობ პარლამენტს მოტივირებულ შენიშვნებს, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია ის ცვლილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასამართლოში თავმჯდომარეების არჩევის წესს და აგრეთვე, გააუქმებს მომავალში საგამოცდო ვადას”, — განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.პრეზიდენტის განცხადებით, ეს არის ის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც სრულ თანხვედრაშია ამ კანონებთან მიმართებით ვენეციის კომისიის უკვე გაკეთებულ რეკომენდაციებთან.გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მოტივირებული შენიშვნების გათვალისწინებით მივიღებთ უფრო მაღალი ხარისხის კანომდებლობასა და უფრო მაღალი ხარისხის სასამართლოს.გიორგი მარგველაშვილმა კანონთა პაკეტის დადებით მხარეებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ პაკეტში ბევრი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, მათ შორის ისეთი, რომელთა დანერგვასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გაცემულია მრავალი ასობით ათასი ლარი, მაგალითად, საქმეთა ელექტონული განაწილების სისტემის დასანერგად.

Gepostet von Giorgi Margvelashvili am Dienstag, 24. Januar 2017

Президент Грузии Георгий Маргвелавшили использовал право вето и отправил в парламент замечания в связи с поправками в пакет законодательных изменений, связанных с реформированием судебной системы, об этом президент сообщил на чрезвычайной пресс-конференции во вторник.

Парламент Грузии в декабре принял поправки в закон «Об общих судах», которые предполагают введение электронного распределения дел, перераспределение полномочий заместителей председателей судей — они теперь не смогут возглавлять коллегии судов.

Помимо этого, при назначении судей в городские и районные суды приоритет будет отдаваться выпускникам Школы юстиции и тем, кто удовлетворяет критериям добросовестности и репутации.

«В представленном пакете есть много полезных и важных изменений, в том числе такие изменения, на внедрение и техническое обеспечение которых из нашей администрации выделено множество сотен тысяч лари, например, на внедрение системы электронного распределения дел», — сказал президент.

В то же время этот законодательный пакет содержит нормы, которые противоречат принципам обеспечения независимости беспристрастного суда и индивидуального судьи, отметил президент.

«Исходя из этого, из важности реформирования судебной системы я решил использовать конституционное право и предлагаю парламенту мотивированные замечания, наиважнейшим из которых являются изменения, которые обеспечивают порядок выбора председателей в суде, и в то же время в будущем отменит экзаменационный срок», — заявил Маргвелашвили

«Я считаю, что с учетом этих мотивированных замечаний мы получим законодательство более высокого качества и более высококачественный суд», — заключил президент.

После прихода к власти «Грузинская мечта» активно приступила реформированию судебной системы, чтобы сделать суд независимым.

Первой волной судебной реформы стало изменение в начале 2013 года правил комплектования Высшего совета юстиции. Тогда упразднили квоты президента и парламента. В Высший совет юстиции вошли шесть независимых кандидатов, не являющихся судьями, и шесть судей, избираемых Конференцией судей.

Второй волной стало введение трехлетнего испытательного срока для судей, назначаемых на должность бессрочно в 2015 году.